Palaimintasis Jurgi, melski už mus!

Liepos 9 – 16 dienomis Marijampolėje vyksta Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai, šiemet minime 30-ąsias paskelbimo palaimintuoju metines.

Mūsų parapijos tikintieji-piligrimai,  liepos 14 dieną lydimi diakono Emilio Vasiliausko vyko į Marijampolę švęsti Palaimintojo Jurgio atlaidų. Meldėmės už ligonius, gydytojus ir slaugytojus, prašėme Palaimintojo Jurgio užtarimo.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo žmogus, be galo mylėjęs Kristų ir Bažnyčią. Šis vienas sakinys tiksliai apibūdina jo nepaprastą asmenybę ir sudėtingą gyvenimą.

Jurgis gimė 1871 m. balandžio 13 d. netoli Marijampolės esančiame Lūginės kaime, lietuvių ūkininkų šeimoje. Anksti neteko tėvų. Nors buvo silpnos sveikatos (būdamas 15-os susirgo kaulų tubertkulioze), mokėsi ir padėjo saviškiams ūkyje. Gimnazijos baigti neįstengė. Tačiau širdyje stiprėjo troškimas tapti kunigu. Pusbrolio padedamas, išvyko į Lenkiją, kur mokėsi savarankiškai ir 1891 m. įstojo į kunigų seminariją Kelcuose. Tolesnių studijų išsiųstas į Peterburgo dvasinę akademiją ir ten 1898 m. lapkričio 20 d. įšventintas kunigu.

Matydamas,kad caro valdžia žlugdo vienuolinį gyvenimą, kun. Jurgis 1909 m. slapta įstojo į beišnykstančią Marijonų vienuoliją ir pradėjo jos atnaujinimą.

1918 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas vadovauti Vilniaus vyskupijai. Septynerius metus uoliai ėjo šias pareigas pagal savo šūkį: „Blogį nugalėk gerumu.“ Dėl politinių ir tautinių įtampų patyrė daug kritikos, priešiškumo. Taip pat visą laiką ėjo ir marijonų vienuolijos generolo pareigas. 1925 m. poliežius Pijus XI paties vysk. Jurgiio prašymu atleido jį iš Vilniaus ordino pareigų. Šis džiaugėsi galėsiąs visiškai atsidėti vienuolijos reikalams. Tačiau popiežius netrukus jį pakėlė arkivyskupu ir paskyrė apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvoje.

Arkivyskupas Jurgis staiga mirė ištiktas apendicito 1927 m. sausio 27 d., eidamas 56 metus. 1953 m. pradėtas jo beatifikacijos procesas. Žmogiškieji proceso darbai užbaigti 1982 m., o 1986 m. patvirtintas stebuklas – pagijimas Dievo tarno arkivyskupo Jurgio užtarimu. 1987 m. birželio 28 d. Romoje šv. popiežius Jonas Paulius II arkivyskupą Jurgį paskelbė palaimintuoju.

Jurgio Matulaičio beatifikacijos dovana svarbi visai Bažnyčiai.   (ses. Viktorija Plečkaitytė MVS)

Palaimintasis Jurgi, melski už mus!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *