Pal. J. Matulaičio parapijoje atidarytas vaikų maitinimo centras

Šių metų vasario 1 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas atidarė socialiai remtinų šeimų vaikams maitinimo centrą. 13.30 val. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis, kuris pakvietė maldai už geradarius, aukotojus, savanorius ir visus geros valios žmones prisidėjusius prie vaikų maitinimo centro atidarymo.

Atidaryme dalyvavo svečiai –  Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas, arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja ses. Viktorija Maknauskaitė ir Kauno I dekanato Caritas reikalų vedėja Onutė Virbašiūtė.

Pal.J. Matulaičio parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis ir parapijos Caritas reikalų vedėja Elena Antanavičienė pakvietė svečius, vaikučius, jaunimą bei Caritas savanorius apžiūrėti patalpas. Parapijos Caritas reikalų vedėja E. Antanavičienė padėkojo visiems susirinkusiems bei rėmėjams už paramą ir maldas palaikant troškimą įkurti vaikams taip reikalingą centrą. Vaikai bus maitinami kiekvieną dieną.

Parapijos klebonas padėkojo geradariams ir svečiamas už palaikymą ir paramą bei palinkėjo Dievo palaimos. Taip pat klebonas kun. Dainius Lukonaitis vaikučiams palinkėjo būti stropiems ir nepamiršti maldoje dėkoti Dievuliui, o ateityje sugalvoti centrui pavadinimą. Arkivyskupijos Caritas direktorius kun. V. Birjotas padėkojo parapijai už pastangas, kad  vaikų maitinimo centras pradėjo savo veiklą ir palinkėjo visiems besidarbuojantiems jame bei vaikams Dievo globos.

Parapijos jaunimas nuoširdžia giesme šlovino Dievą. Po gražių kalbų visi buvo pakviesti į agapę.

.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *