Dienų archyvas 31 gegužės, 2015

0

Sutvirtinimo Sakramento teikimas

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušviesk! Gegužės 30 dieną Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje keturiasdešimt vaikinų ir merginų priėmė Sutvirtinimo Sakramentą, kurį suteikė vyskupas Kęstutis Kėvalas. J.E. vyskupą Kęstutį lydėjo...