Sutvirtinimo Sakramento teikimas

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušviesk!

Gegužės 30 dieną Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje keturiasdešimt vaikinų ir merginų priėmė Sutvirtinimo Sakramentą, kurį suteikė vyskupas Kęstutis Kėvalas.

J.E. vyskupą Kęstutį lydėjo kun. teol. lic. Artūras Kazlauskas.

Eucharistijos šventimas po Sutvirtinimo Sakramento suteikimo mūsų bendruomenės nariams tapo gyvu liudijmu Viešpaties malonės išsiliejimo. Šlovinimo giesmės, sveikinimai ir padėkos žodžiai dar ilgai skambės mūsų širdyse.

Klebonas kun. Dainius Lukonaitis padėkojo Jo Ekselencijai vyskupui Kęstučiui, kun. Artūrui, vikarui Kęstučiui Vilučiui, katechetei Ramintai Kruopytei bei visai bendruomenei  už iškilmę.

Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir įžiebk jose savo meilės ugnį.

Sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas!

O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprinki tikėjimą!

Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista.

Duok mums, mylintiems tave, tikintiems tava galia, dovanų sptynetą!

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *