Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai

Palaimintasis Jurgis Matulaitis:

“ Kiek kartų visokioms kliūtims užėjus, rankos krito žemyn, kaip ir kas būtų kojas kirste pakirtęs, žengti pirmyn tarsi nebeįstengčiau. Tu vis mane stiprinai, Viešpatie. Tamsybėms mane apnikus, Tu vis man švietei Tavo Sūnaus Viešpaties Jėzaus pavyzdžiu kaip skaisčių skaisčiausia žvaigždė. Tu vis gaivinai mane ir linksminai didžių didžiausiomis malonėmis.“

Užrašai, 1911 07 13

„Kad mes tik to vieno bijotumės, – numirti nieko dar nekentėję, nevar­gę, nedirbę dėl Bažnyčios, dėl sielų išganymo, dėl Dievo garbės; kad mūs mintis, geismai, norai vis į tą pusę linktų, kaip čia visur Kristų įne­šus, Jo dvasia perėmus, kaip visur Katalikų Bažny­čios vardą išaukštinus.“

Užrašai, 1910 10 27

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *