Pal. J. Matulaičio parapiją vizitavo arkivyskupas L. Virbalas SJ

Gegužės 17 dieną Kauno Pal. J. Matulaičio parapijoje vyko arkivyskupo Liongino Virbalo SJ vizitacija. Kartu su ganytojų atvyko ir arkivyskupijos institucijų vadovai: Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, arkivyskupijos šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė, arkyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas, arkivyskupijos katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius ir arkivyskupijos jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė.

Klebonui kun. Dainiui Lukonaičiui pasitikus J. E. arkivyskupą L. Virbalą SJ pirmiausiai buvo aplankytas garbingo amžiaus monsinjoras Kazimieras Senkus, gyvenantis Pal. J. Matulaičio namuose. Vėliau vyko susitikimai su visomis parapijoje veikiančiomis bendruomenių grupėmis. Ganytojas susitiko su Caritas bendruomenę ir jaunimo grupę „Sielų Žvejai“. Aplankė pirmus metus parapijoje veikiantį Caritas vaikų gerovės klubą „Centriukas“, pakalbino vaikučius, pasidžiaugė jų pasiekimais, rankdarbiais.

Jaunimas, dalyvavęs kartu su Carito savanoriais susitikę pasidalino savo veiklą, savo ateities planais, taip pat savanoryste Caritas dienos centre. Jų bendrystė su „Centriuko“ vaikais didelė pagalba  dienos centro darbuotojams , o ypač džiaugsmas vaikams.

Vėliau susitikimas vyko su parapijos šeimų atstovais, parapijoje sužadėtiniams vedamų kursų rengėjais, katechetais, tikybos mokytojais ir maldos grupių atstovais. Kiekvienas turėjo galimybę pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais su ganytojų, kuris maloniai išklausė  ir patarė.

Galiausiai vyko susitikimas su parapijos pastoracine taryba, buvo išklausytas kiekvienas norintys  pasisakyti. Pastoracinę tarybą sudaro 18 aktyvių parapijos  narių. J. E. arkivyskupas pasidomėjo kokias tradicijas turi parapija. Pasidžiaugėme, kad

tradicija tapo jau trečius metus iš eilės organizuoti talką prie statomos bažnyčios, kur patys parapijiečiai rodo iniciatyvą. Taip pat šv. Kalėdų II dienos bendruomenės šventė, Motinos dienai skirtas vaikų koncertas bei respublikinės Giesmių Giesmelės festivalis ir konkursas.

Vizitacija baigėsi agape. Parapijos vizitacijoje dalyvavo  50 bendruomenės narių.

Parapijos bendruomenė kartu su klebonu bei patarnaujančiais kunigais dėkoja  Kauno arkivyskupui  už maldas ir apsilankymą parapijoje.

Gegužės 21 dieną  naujoje bažnyčioje 18 val. Kauno arkivyskupas L. Virbalas SJ teiks Sutvirtinimo sakramentą, tą dieną klebonas kunigas Dainius Lukonaitis bendruomenei skaitys ataskaitinį pranešimą apie parapijos veiklą. Kviečiame parapijiečius dalyvauti bendroje maldoje.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *