KTU inžinerijos licėjaus bendruomenė švenčia Eucharistiją

„Tebūna Dievas mums maloningas, mus tepalaimina, mums tešviečia jo veidas; tegu tavo kelią žemė pažįsta; o visos tautos – tavo išganymą.“  66 (67) psalmė

Šv. Liucijos, mergelės, kankinės dieną švęsti Šv. Mišių auką susirinko didžioji dalis (daugiau nei 400 moksleivių) KTU inžinerijos licėjaus bendruomenės. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis. Klebonas homilijoje pasveikino visus susirinkusius ir palinkėjo džiūgiai laukti Viešpaties užgimimo, atverti savo širdis susitaikymui ir gėriui. Padėkojo licėjaus moksleiviams, vadovybei, mokytojams ir visai bendruomenei už bendrystę ir maldą.

Šv. Mišių metu giedojo KTU inžinerijaus licėjaus moksleiviai vadovaujami muzikos mokytojos metodininkės Vilitos Naikauskienės ir tikybos vyr. mokytojos s. Veronikos Višimerskaitės.

„Dieve, tave tegarbina tautos,-visos tautos tave tešlovina!“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *