Šiandien, gruodžio 4 d., įvyko mons. Kazimiero Senkaus knygos „Dievo garbei ir žmonių džiaugsmui“ pristatymas

„Jei visi susirinkusieji savo tikėjimą ir maldingumą išraiškia gražiu giedojimu, šventosios apeigos tampa iškilmingos ir malonios.“ Mons. Kazmieras Senkus

Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje po sumos šv. Mišių parapijiečius kartu praleisti advento popietę pakvietė mūsų šviesuolis monsinjoras Kazimieras Senkus. Susibūrimo tikslas – naujai išleista knyga-studija, siekiant gerinti giedojimus (giesmes ir jų atlikimą), „Dievo garbei ir žmonių džiaugsmui“. Renginį vedė Kauno dekanaas Kristaus Prisikėlimo bazilikos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Šventę papuošė mūsų parapijos sumos choras, vadovaujamas Dovilės Petraškienės.

„Pirmiausia reikėtų paaiškinti šio leidinio esmę bei priežastis, kurios lėmė dar kartą visiems priminti liturginių giesmių gražesnio, profesiškai tobulesnio giedojimo svarbą… Jei vaikai šeimoje išauga dorais, protingais, visuomenei naudingais žmonėmis, tai jų tėvams garbė, o aplinkiniams žmonėms džiaugsmas… Šioje knygoje į liturgijos iškilmių metu atliekamų giesmių giedojimų reikšmę mes žvelgiame Šv.Rašto šviesoje, kurioje pilnai ir aiškiai atsiskleidžia jų reikalingumas ir prasmė.“ – tokiais mons. Kazimiero Senkaus žodžiais iš knygos pratarmės pradėjo šventę mons. Vytautas Grigaravičius. Žingsnis po žingsnio buvo atskleista visa knygos esmė ir prasmė: Kodėl giedoti? Kodėl giedoti kokybiškai, gražiai?  Kaip muzikos garsai tampa sakralūs/šventi? Kas giedojimuose ir giesmėse svarbiau – muzika ar žodžiai?Kaip turime būti pasiruošę švęsti liturgiją? Gyvas bendravimas ir giesmės pripildė visų susirinkusių širdis ir protus.

Knygos branduolį sudaro išskirtinai paminėti liturginiai metai – Tikėjimo, EDievo Gailestingumo, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, Šeimos metai. Kiekvieniems metams puikios giesmės. Ne mažiau svarbūs asmenys, kuriuos savo knygoje mini mons. Kazimieras, tai vyskupas Vincentas Padolskis (1904 – 1960), dr. ses. R. P. Garnevičiūtė MVS. Ir žinoma – giesmės, kurias mums dovanojo parapijos choras.

Mons Kamieras Senkus, padedant mons. Vytautui Grigaravičiui maloniai sutiko palaiminti visus susirikusius į adventinę popietę. Didžiulė pagarba mūsų šviesuoliui mons. Kamierui, kuris sausio 24 dieną švęs 100-ąsias gimimo metines, te Viešpats suteikia jam stiprybės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *