Mėnesio archyvas sausio 2018

0

Verslininkų dovana parapijos vaikų dienos klubui „Centriukas“

Sausio 29 dieną Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos vaikų dienos klubo „Centriukas“ vaikai ir jaunimas džiaugėsi neeiline dovana, kurią jiems padovanojo verslininkų grupė. Dovanos iniciatorė „Gurmena“ skonių krautuvėlės (Juozapavičiaus pr. Kaune) savininkė Lina Vyšniauskienė....

0

Kunigo Emilio Vasiliausko primicijos

Sausio 6 dieną Kauno Arkikatedroje bazilikoje kunigo šventimus iš Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo SJ rankų uždėjimų priėmė mūsų parapijos diakonas Emilis Vasiliauskas, o sausio 7 d. (sekmadienį) Viešpaties Apsireiškimo iškilmėje kunigas Emilis aukojo Palaimintojo...