Kunigo Emilio Vasiliausko primicijos

Sausio 6 dieną Kauno Arkikatedroje bazilikoje kunigo šventimus iš Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo SJ rankų uždėjimų priėmė mūsų parapijos diakonas Emilis Vasiliauskas, o sausio 7 d. (sekmadienį) Viešpaties Apsireiškimo iškilmėje kunigas Emilis aukojo Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos bažnyčioje pirmas Šv. Mišias. Kartu šv. Mišias koncelebravo parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis ir svečias iš Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos kunigas Andžej Bylinski.

Kunigas Andžej Bylinski pasakė homiliją, primindamas, jog  Viešpaties Apsireiškimas vyksta ne tik per Trijų Karalių iškilmę, kviesdamas priimti Dievo kvietimą kasdien ir nebijoti eiti kartu.

Eucharistijos pabaigoje kunigas Emilis suteikė primicijinį palaiminimą broliams kunigams, klierikams, taip pat luomo žmonėms broliams ir sesėms vienuoliams ir žinoma savo mamai. Po šv. Mišių primicijinis palaiminimas buvo suteiktas visiems dalyvavusiems Eucharistijos šventime.

Šventė baigėsi agape.

Kunigas Emilis Vasiliauskas J. E. Kauno arkivyskupo L. Virbalo SJ dekretu paskirtas vikaro pareigoms mūsų Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje.

Dalinamės džiaugsmo akimirkomis kartu švenčiant Eucharistiją:

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *