Gavėnios rekolekcijos – „Sutverk širdį man tyrą, o Dieve.“ (Ps 50 (51))

„iš tiesų, iš tiesų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių“, – skelbia Kristus.

V gavėnios sekmadienį Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje vyko gavėnios rekolekcijos, kurias vedė Vilkaviškio vyskupijos Skriaudžių šv. Lauryno parapijos klebonas kun. Arūnas Simonavičius.

Krikščionys ypatingą dėmesį turi skirti maldai – asmeninei ir bendruomeninei. Ypač svarbu pasirengti maldai, tyloje apmąstant pokalbį su mylinčiu Tėvu.

Visagali Dieve, leisk mums visuomet priklausyti Jėzui Kristui. Viešpatie, mūsų Dieve, duok mums ryžto eiti meilės keliu kaip Jėzus Kristus, kuris iš meilės panorėjo už pasaulį numirti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *