Dienų archyvas 19 balandžio, 2019

0

Didysis Penktadienis – Kristaus Kančia

Viešpaties Tarno kančia ir pergalė „Iš tikrųjų mano tarnui seksis, jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas. Kaip daugelis juo baisėjosi, – jo išvaizda buvo nežmoniškai sudarkyta, o jo pavidalas nebepanašus į žmogų, –...