Dienų archyvas 4 balandžio, 2020

0

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Pradėdami Didžiąją savaitę, sekime paskui Kristų, ryžtingai žengiantį į savo Kančią, ir su daugybe tikinčiųjų skelbkime Mirties Nugalėtoją. Kristau, tu – garbės Karalius, tu – Aukščiausiojo Sūnus! tau – verbų šakelės žalios, tau –...