Dienų archyvas 11 balandžio, 2020

1

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – ŠV. VELYKOS

Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! Mieli tikintieji, parapijos bendruomenės nariai, Kristus kėlės, mirtis krito… ALELIUJA Šv. Velykų džiaugsmas tenepalieka mūsų, tesuteikia VILTĮ, stipriną TIKĖJIMĄ ir augina MEILĘ.   Palaimintojo Jurgio Matulaičio...

0

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Mano širdis apkartusi nuo savo vienatvės, meldžiu, Viešpatie, pasaldinti ją savo paguoda. (šv. Anzelmas Kenterberietis) Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas jį išaukštino ir davė jam vardą, kilniausią...