Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis

Sausio 18 – 25  dienomis yra maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Tomis dienomis bažnyčioje ar namuose giedama arba skaitoma:

„Visi tebūna viena! Kaip Tu Tėve, esi manyje ir aš Tavyje, tegul ir visi tikintieji būna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi mane siuntęs“ (plg. Jn 17,21) – taip meldėsi Viešpats Jėzus.

Kun.: Melskime, broliai seserys, už visus Kristų tikinčius, kad juos Viešpats Dievas tiesos keliu surinktų į vieną savo Bažnyčią ir joje išlaikytų.

Pasimeldžiama tylomis arba giedama ŠVENTAS DIEVE:

Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis, pasigailėk mūsų!

Nuo maro, bado, ugnies ir karo gelbėk mus Viešpatie!

Nuo staigios ir netikėtos mirties saugok mus, Viešpatie!

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis, meldžiam Tave, Viešpatie!

Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis, meldžiam Tave, Viešpatie!

Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis, meldžiam Tave, Viešpatie!

Nuodėmes mums atleisti teikis, meldžiam Tave, Viešpatie!

Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis, meldžiam Tave, Viešpatie!

O Jėzau, Jėzau, Jėzau, pasigailėk mūsų!

O Marija, Marija, Dievo Motina, užtark mus!

Kun.: Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu suburi išsklaidytus ir saugai vienybę; maloniai pažvelk į savo Sūnaus kaimenę ir suvienyk tikėjimo pilnatve bei meilės ryšiais visus žmones, kuriuos yra pašventinęs vienas Krikštas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

(Imprimatur arkivysk. G. Grušas)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *