Sausio 18 – 25 dienomis – maldų už krikščionių vienybę aštuondienis

Kviečiame tikinčiuosius tomis dienomis bažnyčioje ar namie giedoti ar skaityti: „Visi tebūna viena! Kaip tu Tėve, esi manyje ir aš tavyje, tegul ir visi tikintieji būna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs! (plg. Jn 17,21), – taip meldėsi Viešpats Jėzus.

MALDA UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ

Viešpatie Jėzau Kristau, tu jungi savyje visas šeimas ir visas pasaulio tautas. Per tave mes esame vieno Tėvo vaikai. Argi neprivalome gyventi vienybėje, kaip tu esi viena su savo dangaus Tėvu?! Karštai prašome: sutelk mus į vienybę tavyje. Tu, Viešpatie, nori, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas, todėl suvienyk visus krikščionis tikra meilės ir vienybės dvasia. Amen.

Imprimatur arkivysk. G. Grušas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *