Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos įsteigimas

Kovo 19 dieną Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje įsteigta Palaimintojo Jurgio Matulaičio Draugija, kurios dvasios tėvu ir palydėtoju bus mūsų parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis. Draugijos vadovu išrinktas zakristijonas Aurelijus Barkauskas.

Šv. Mišių auka pradėtas ir toliau tęstas susitikimas, kurį pravedė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Vargdienių vienuolijos sesuo Onutė, subūrė susidomėjusius ir norinčius tapti Palaimintojo Draugijos nariais.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis žengė gyvenimo keliu, kurį geriausiai apibūdina žodžiai: dėl Kristaus ir Bažnyčios. Ypatingu Palaimintojo dvasingumo bruožu buvo Švč. Mergelės Marijos garbinimas.

Kas buvo palaimintasis Jurgis? Gimė 1871 metų balandžio 13 d. Lūginės kaime netoli Marijampolės. 1891 m. įstojo į Kelcų (Lenkija) dvasinę seminariją, 1898m. lapkričio 20 d. įšventintas kunigu Sankt Peterburge. Po kelerių metų sielovadinio darbo Kelcų  vyskupijoje išvyko į Vokietiją gydytis, iš kur baigęs gydymą buvo išsiųstas į Freiburgą (Šveicarija) toliau studijuoti. Nepaisydamas kaulų tuberkuliozės, 1902 m. baigė mokslus, grįžo į Kelcus ir pradėjo dėstyti kanoninę teisę bei kotynų kalbą dvasinėje seminarijoje. 1904 m. įstojo į Marijonų vienuoliją ir slaptai nuo carinės valdžios pradėjo gęstančios vienuolijos atnaujinimą  ir reformą.  1918 n, kun. Jurgis konsekruotas Vilniaus vyskupu.  Tuo pat metu jis buvo ir generalinis marijonų ordino vyresnysis. 1925 m. popiežius atleido vyskupą Jurgį nuo Vilniaus ordinaro pareigų, bet netrukus pavedė jam apaštalinio vizitatoriaus Lietuvoje pareigas.

Palaimintasis Jurgis įkūrė Jėzaus seserų tarnaičių Eucharistijoje vienuoliją ir Švč.  Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo  seserų vargdienių vienuoliją.

Mirė netikėtai, 1927 m. sausio 27 d. 1953 m. prasidėjo jo beatifikacijos procesas, kuris baigėsi beatifikacija 1987 m. birželio 28 d. Beatifikacijos iškilmėms Romoje pirmininkavo popiežius Jonas Paulius II (dabar jau paskelbtas šventuoju), tuo metu švenčiant Lietuvos krikšto 600-ąjį jubiliejų. Palaimintojo dovaną priimame su dėkingumu, kaip tarnystės Kristui ir Bažnyčiai įkvėpimą pagal Švč. Marijos pavyzdį.

„Dieve, mūsų dangiškasis Tėve, mane žavi tas gyvas ir veiklus pasitikėjimas Tavo Apvaizda, kokiu pasižymėjo palaimintasis Jurgis ir kurio vedamas jis nuveikė didžių darbų Tavo Bažnyčioje. Mano valia svyruojanti, pasiryžimai nepastovūs, bet Tu mane sustiprinsi palaimintojo užtarimu. Jo pavyzdys ir globa tepadaro mane tikru Jėzaus Kristaus mokiniu, veikliu Jo Bažnyčios nariu.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *