Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Šv. Juozapai, melski už mus

Nuo šiandien, kovo 19 d. ir kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis Lietuvos vyskupai kviečia melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose...

0

DĖMESIO – SVARBI INFORMACIJA

Paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos Mieli tikintieji, Mūsų parapijos kunigai jūsų užsakytomis intencijomis kiekvieną dieną aukos šv. Mišias 9 val., o šeštadienį ir sekmadienį 10 val. Jūsų prašome likti namuose. kunigas budės kiekvieną...

0

Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia.

„Kai pasninkaujate, nebūkite paniųrę kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. O  tu pasninkaudamas pasitepk (aliejumi) galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms...

0

  Projektas “Mes viena šeima” Projektą finansuoja: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Projekto įgyvendinimui skirta: 15982 Eur Įgyvendinimo trukmė: 2020 m. vasario 1 d. – gruodžio 31 d. Projekto tikslas: padėti vaikams iš...

0

Ketvirtokų viktorina „Irkis į gilumą“

Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje sausio 27 d. 10 val. įvyko ketvirtokų viktorina „Irkis į gilumą“, kurioje dalyvavo Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos, Pilėnų progimnazijos ir Kazio Griniaus progimnazijos ketvirtokai lydimi tikybos mokytojų. Telaimina Dievas.  ...