Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

VĖLINĖS – MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA

Vėlinių laikas mums primena ne tik apie mirtį, bet ir apie gyvenimo vertę. Jeigu tos ribos neturėtume, gyvenimas pasidarytų nuobodus. Jeigu dabar kas nors paskelbtų, kad šitaip, kaip dabar, gyvensite amžinai, nežinia, kiek žmonių...

0

VISI ŠVENTIEJI – lapkričio 1 d.

Visų šventųjų iškilmė. Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje, kurių atminimą garbina, kurių visų draugija džiaugiasi dangus, kurių atminimą garbina dar šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir...

0

Šeimų diena Šiluvoje

Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos tikintieji-piligrimai rugsėjo 13 d. meldėsi Šiluvos Šventovėje. Dėkojo Dievo Motinai ir sudėjo prie Jos kojų savo prašymus, maldavimus.

0

Rugsėjo 1 d. – mokslo ir žinių diena

Sveikiname visus mokytojus, moksleivius, mokinukus, darželių auklėtinius ir tėvelius su naujais mokslo metais. Linkime Viešpaties apsaugos, Šventosios Dvasios dovanų ir Švč. Mergelės Marijos globos šiais neįprastais mokslo metais, nugalint iššūkius.

0

Sutvirtinimo sakramentas

Penktadienį, rugpjūčio 21 d. Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje J. E. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas suteikė Sutvirtinimo sakramentą beveik šimtui jaunuolių. Šios dienos Evangelija ragina įsiklausyti į Dievo Įsakymą: „Mylėti savo Viešpatį Dievą visa...

0

Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į Dangų (Žolinė)

Marijos Ėmimas į dangų plaukia iš jos dieviškosios motinystės: Dievas neleido jai „kape sunykti, nes ji stebuklingai pagimdė Žmogumi tapusi jo Sūnų – gyvybės Kūrėją“. Kaip Marijos dieviškoji motinystė buvo malonė visam pasauliui, taip...