Dienų archyvas 29 kovo, 2020

0

Kovo 29 d. V gavėnios sekmadienis

V gavėnios sekmadienis – maldos už seksualinės prievartos aukas diena. Melskimės prašydami Dievo gailestingumo: Dievo gailestingumą giedosiu per amžius Visos žmonijos akivaizdoje, Nes jis yra svarbiausia Dievo savybė, o mums nepaliaujamas stebuklas. Dievo gailestingumo...