Dienų archyvas 19 gruodžio, 2019

0

„Ateikite, džiaugsmingai Viešpačiui giedokim“ (Ps 94)

Kūčių vakaro malda   Viešpatie Jėzau, atnešęs žemei džiaugsmą ir išganymą! Laimink visus: vaikus ir suaugusius, jaunus ir senus, sveikus ir ligonius, liūdinčius ir besidžiaugiančius, čia susirinkusius ir negalėjusius atvykti. Laimink ir guosk ypač...