„Ateikite, džiaugsmingai Viešpačiui giedokim“ (Ps 94)

Kūčių vakaro malda

 

Viešpatie Jėzau, atnešęs žemei džiaugsmą ir išganymą! Laimink visus: vaikus ir suaugusius, jaunus ir senus, sveikus ir ligonius, liūdinčius ir besidžiaugiančius, čia susirinkusius ir negalėjusius atvykti.

Laimink ir guosk ypač tuos, kurie šiandien labiausiai spaudžiami vargo ir nepritekliaus. Būki jų ramintojas ir globėjas, teiki jiems vilties bei stiprybės. Meldžiame, padaryk, kad ši brolybės ir meilės vakarienė skatintų mus visada gyventi vienybėje su Tavimi.

Mums, čia susirinkusiems, įkvėpk krikščioniškos meilės bei vienybės dvasios, kad visur ir visuomet jaustumės vieningi per Tave ir su Tavimi. teiki amžiną atilsį mirusiems artimiesiems, amžinoji šviesa jiems tešviečia, teilsisi ramybėje.

Palaimink , Dieve, šias Kūčių stalo gėrybes, kuriomis stiprinsimės šį vakarą Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *