Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Monsinjorui Kazimierui Senkui atminti

Ilgas gyvenimas – didžiulė dovana Homilija minint alt. mons. jubil. K. Senkaus 75-ąjį kunigystės jubiliejų. Kauno Dekanas mons. Vytautas Grigaravičius 2017 06 03 Mieli broliai ir seserys Kristuje, susirinkusieji kartu su mons. jubil. Kazimieru...

0

A+A Monsinjoro Kazimiero Senkaus laidotuvės

„TROKŠTU, KAD KRISTUI GIEDOTŲ VISA LIETUVA“ – iš monsinjoro Kazimiero Senkaus testamento (2008 m.) 2018 metų vasario 14 d. vakare monsinjoras Kazimieras Senkus iškeliavo į Gailestingojo Tėvo namus. Vasario 15 d. buvo pašarvotas Kauno...

0

Į TĖVO NAMUS IŠKELIAVO MONSINJORAS KAZIMIERAS SENKUS

A†A MONSINJORAS KAZIMIERAS SENKUS (1917–1942–2018)   2018 metų vasario 15 dieną, eidamas 102-tuosius metus, mirė Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos rezidentas monsinjoras Kazimieras Senkus.   Kazimieras Senkus gimė 1917 metų sausio 24 dieną Teiberių...

0

GAVĖNIA – PELENŲ TREČIADIENIS

Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios. „Venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. “  (Mt...

0

Verslininkų dovana parapijos vaikų dienos klubui „Centriukas“

Sausio 29 dieną Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos vaikų dienos klubo „Centriukas“ vaikai ir jaunimas džiaugėsi neeiline dovana, kurią jiems padovanojo verslininkų grupė. Dovanos iniciatorė „Gurmena“ skonių krautuvėlės (Juozapavičiaus pr. Kaune) savininkė Lina Vyšniauskienė....

0

Kunigo Emilio Vasiliausko primicijos

Sausio 6 dieną Kauno Arkikatedroje bazilikoje kunigo šventimus iš Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo SJ rankų uždėjimų priėmė mūsų parapijos diakonas Emilis Vasiliauskas, o sausio 7 d. (sekmadienį) Viešpaties Apsireiškimo iškilmėje kunigas Emilis aukojo Palaimintojo...

0

Kalėdinių giesmių koncertas

Gruodžio 28 d. po vakarinių šv. Mišių Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos tikintiesiems kalėdinių giesmių koncertą padovanojo choras „Židinys“ vadovaujamas Aurimo Petravičiaus. Skambėjo tradicinės kalėdinės giesmės. Dėkojame giesmininkams ir linkime naujų kūrybinių idėjų. Keletas...

0

KŪDIKIS – MUMS RANKĄ TIESIANTIS DIEVAS

2017 m. Šv. Kalėdos Mieli broliai ir seserys, džiaugiamės ir sveikiname vienas kitą, sulaukusius džiugiosios Kalėdų žinios: „Mums gimė Išganytojas.“ Angelai piemenims skelbė, kad Jo gimimas bus didis džiaugsmas visai tautai, ir linkėjo ramybės...