A+A Monsinjoro Kazimiero Senkaus laidotuvės

„TROKŠTU, KAD KRISTUI GIEDOTŲ VISA LIETUVA“ – iš monsinjoro Kazimiero Senkaus testamento (2008 m.)

2018 metų vasario 14 d. vakare monsinjoras Kazimieras Senkus iškeliavo į Gailestingojo Tėvo namus. Vasario 15 d. buvo pašarvotas Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčioje ir vakare Kauno dekanas mons. Vytautas Grigaravičius kartu su parapijos klebonu kun. Dainiumi Lukonaičiu bei vikaru kun. Emiliu Vasiliausku aukojo šv. Mišias.

Vasario 17 dieną 12 val. aukojamos laidojimo šv. Mišios, kurias koncelebravo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, Kauno vyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila , Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Kartu šv. Mišiose meldėsi Kauno dekanas mons. V. Grigaravičius, Kauno arkivyskupijos kancleris kun. A. Grušas  ir broliai kunigai, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserys vienuolės, mirusiojo giminės bei parapijiečiai. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ   – tarė žodį apie velionį, priminė  mons. Kazimiero prasmingą biografiją – žmogaus, kunigo, ateitininko, giesmininko ilgą gyvenimo kelią.

Pagarbą mirusiąjm atidavė Ateitininkų federacijos atstovai.

Po šv. Mišių  mons. Kazimieras Senkus laidojamas Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčios šventoriuje.

Amžiną atilsį, duok Viešpatie mūsų mylimam tėveliui monsinjorui Kazimierui 1917 – 01 – 24   –    2018 – 02 – 14.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *