Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Ateik, Šventoji Dvasia – Sutvirtinimo Sakramento suteikimas

Gegužės 17 d.  Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje J. E. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ suteikė Sutvirtinimo Sakramentą daugiau kaip šimtui jaunų žmonių. Ateik, Šventoji Dvasia!  Ganytojas palinkėjo kiekvienam atrasti Jėzų, nes Jis yra...

0

Su Kristaus Prisikėlimu!

MANO ATSIDAVIMO JĖZUI KAIP GELBĖTOJUI IR VIEŠPAČIUI MALDA Jėzau, tikiu, kad esi Dievo Sūnus. Tikiu, kad mirei ant kryžiaus už mano nuodėmes. Tikiu, kad Dievas Tave prikėlė iš numirusiųjų. Atleisk man už visa, ką...

0

Didysis Penktadienis – Kristaus Kančia

Viešpaties Tarno kančia ir pergalė „Iš tikrųjų mano tarnui seksis, jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas. Kaip daugelis juo baisėjosi, – jo išvaizda buvo nežmoniškai sudarkyta, o jo pavidalas nebepanašus į žmogų, –...

0

Didysis Velykinis Tridienis

„Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą. Todėl velykinis Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienis yra visų liturginių metų vainikas. Velykinis Viešpaties...